koolhydraatarm dieet

Verantwoord afvallen met een koolhydraatarm dieet

Hier bekijken we of een koolhydraatarm dieet goed is voor gewichtsverlies en, zo ja, wat je eraan kunt doen. Een samenvattende meta-analyse waarin het gewichtsverlies dat over een periode van 2 jaar werd bereikt met een koolhydraatarm dieet en een vetarm dieet wordt vergeleken met een vetrijk dieet.

Gewichtsverlies bereikt over een periode van 2 jaar met een koolhydraatarm, vetarm dieet vergeleken met een controledieet met hetzelfde aantal calorieën per dag.

Afvallen met koolhydraatarm dieet

Er werd significant meer gewichtsverlies waargenomen met een koolhydraatarm dieet, maar ook minder honger dan met een vetarm dieet. Sommige studies suggereren dat koolhydraatarme diëten het hongergevoel verminderen, wat op de lange termijn zou kunnen helpen bij gewichtsverlies.

Koolhydraten

In het algemeen leidt een koolhydraatrijk dieet tot een hogere inname van eiwitten en vetten en een aanzienlijk hogere body mass index (BMI), terwijl een koolhydraatarm dieet kan leiden tot gewichtsverlies omdat eiwitten en vetten meer vullen en je langer vol blijft.

Dieet studies

Sommige studies hebben aangetoond dat gewichtsverlies bij een koolhydraatarm dieet meestal hetzelfde is als bij een caloriearm dieet, omdat mensen brood eten zonder brood en rijst vermijden.

Maar hier zit het addertje onder het gras: In studies die de deelnemers expliciet instrueerden om de totale energie-inname te beperken, resulteerde het eten van een koolhydraatrijk dieet in een significant hogere body mass index (BMI) en een hogere verhouding tussen vet en calorieën dan een vetarm of koolhydraatrijk dieet, maar niet hetzelfde effect als een koolhydraatarm dieet.

De gegevens suggereren dat ketose eerder tot gewichtsverlies leidt dan een caloriearm dieet, hoewel we geen bewijs hebben gevonden voor een directe correlatie tussen de twee soorten dieet en gewichtstoename.

De gegevens van de meeste eerdere studies hebben aangetoond dat het gemakkelijker is zich aan een vetrijk dieet te houden dan aan een eiwitrijk, koolhydraatarm of koolhydraatloos dieet, of zelfs aan een combinatie van beide.

Eiwitrijk of koolhydraatarm?

We kunnen een eiwitrijk, koolhydraatarm dieet niet uitspelen tegen een eiwitarm, koolhydraatrijk dieet, en constateren dat het eerste tot meer gewichtsverlies leidt, en vervolgens enig voordeel toeschrijven aan het koolhydraatarme element van het ontwerp.

Hoogwaardig onderzoek heeft aangetoond dat een dieet met veel eiwitten en weinig koolhydraten leidt tot een lagere body mass index (BMI) en een hogere verhouding vet/calorieën dan een soortgelijk dieet zonder significante gewichtstoename.

Kortom, er is geen universele oplossing voor gewichtsverlies, maar een koolhydraatarm dieet is een goed begin, vooral voor mensen die net beginnen met afvallen. Een koolhydraatarm dieet kan een goed startpunt zijn om mensen te helpen gewicht te verliezen.

Studies hebben aangetoond dat mensen die gewicht verloren op een koolhydraatarm dieet aanvankelijk weinig meer gewicht verloren (ongeveer 100 kcal per dag) in vergelijking met mensen op een vetarm dieet, maar dit voordeel nam na verloop van tijd af en was uiteindelijk onbeduidend.

De meeste van deze studies, maar niet allemaal, toonden een significant verschil in gewichtstoename tussen koolhydraatarme en koolhydraatrijke diëten, en na twaalf maanden was het verschil niet significant. Een koolhydraatarm dieet kan het risico op hartaandoeningen, diabetes, hoge bloeddruk, kanker en hart- en vaatziekten verminderen. Dit kan leiden tot een verlaging van de bloedsuikerspiegel en dus tot een lagere bloedsuikerspiegel.

Veranderingen botmateriaal

Veranderingen in de botmineraaldichtheid verschilden niet tussen de dieetgroepen, wat suggereert dat het idee dat een koolhydraatarm dieet leidt tot gewichtsverlies door een vetarm dieet ongefundeerd is.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat genetische variaties die verband houden met een vetarm dieet verantwoordelijk zijn voor het vermogen om af te vallen met een koolhydraatrijk dieet, maar alleen bij mensen met een hoge bloedsuikerspiegel die zijn afgevallen met een vetarm dieet.

We hebben verschillende studies gezien die hebben aangetoond dat een koolhydraatarm dieet beter geschikt is om gewicht te verliezen. Vorig jaar bleek uit belangrijke studies dat er geen verband is tussen een koolhydraatrijk dieet en een vetarm dieet. Uit een studie in het Journal of the American Medical Association (JAMA) is gebleken dat een koolhydraatarm dieet de bloedsuikerspiegel, de bloeddruk, het cholesterolgehalte en de bloedsuikerspiegel aanzienlijk verlaagt.

Gewichtsverlies bij een koolhydraatarm dieet ging echter niet gepaard met een daling van het LDL-cholesterol zoals werd waargenomen in de vetarme dieetgroep, maar ook niet met een stijging van het HDL-cholesterol zoals gewoonlijk wordt waargenomen bij gewichtsverlies. Hoewel met beide diëten een bijna identiek gewichtsverlies werd bereikt, konden we niet bepalen of het koolhydraatarme dieet een grotere invloed had op de bloedsuikerspiegel dan het koolhydraatrijke dieet.

Voorstanders van een koolhydraatarm dieet benadrukken de voordelen van een koolhydraatarm dieet voor gewichtsverlies op lange termijn, maar deze voordelen houden niet aan. Uit studies waarin de effecten van het koolhydraatarme dieet en het koolhydraatrijke dieet op het gewicht en de bloedsuikerspiegel worden vergeleken, blijkt dat beide diëten leiden tot gewichtsverlies op korte termijn, waarbij het koolhydraatarme dieet het meeste resultaat oplevert.

Er zijn aanwijzingen dat koolhydraatarme diëten mensen kunnen helpen gewicht te verliezen of hun gewicht te behouden